PROFESSIONALS

Anna Pàmies Sanvidal

Oficial Administrativa - Tècnica en RRLL
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Assessorament en Afiliació i contractació.

Contractació-INEM.

Altes i Baixes d'empreses i treballadors.

Tràmits Seguretat Social i INSS.

Desplaçaments de treballadors a l'estranger

Certiticats Digitals.

ESTUDIS

Títol de Tècnic Especialista Adminitratiu i Comercial - Institut Politècnic de Formació Professional de Valls.

FORMACIÒ COMPLEMENTÀRIA

Curs Contaplus Avançat impartit per SP Formació

Curs de Comptabilitat: Nou Pla General Comptable impartit per PIMEC

Curs de Nòmines i Seguretat Social II impartit per La Confederació Empresarial de la Provincia de Tarragona

Curs de Comptabilitat Informatitzada

Curs Anglès atenció al públic, Títol Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (KEY)

Curs Inserció Laboral

Curs Prevenció de Riscos