PROFESSIONALS

Anton Aubia Ollé

Soci Director
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Direcció de l’empresa.

Cap d'àrea Laboral i RRHH.

Consultor Sènior en RRHH.

Exercici professional com a Graduat Social i Auditor Socio Laboral.

Responsable i coordinador del Departament d’Estratègia.

Consultor Sènior en Recursos Humans.

ESTUDIS

Diplomat en Graduat Social, Universitat Rovira i Virgili Tarragona

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Auditor Sociolaboral, per ESADE Barcelona.

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, amb les especialitats de Seguretat en el Treball, Ergonomia i Psicosociologia aplicada, per l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, anys 1999 i 2000.

ALTRES

Jornades sobre Dret del Treball i de la Seguretat Social Organitzades pel Il·ltre. Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, anys  1993 a 2018.

Curs de procediment laboral i de la Seguretat Social Impartit pels Jutges del Jutjat Social de Tarragona

Curs d’especialització en la gestió i direcció de despatxos professionals, Col•legi d’Economistes de Barcelona.

Participació en el Foro Aranzadi Barcelona i impulsor del Foro Aranzadi Tarragona en el participa des de la seva creació l'any 2000 fins a l'actualitat, reunions mensuals de treball amb els principals especialistes en la matèria a nivell estatal, Jutges del TSumprem, TSJustícia, Jutjats Socials, Inspectors de treball i altres professionals del dret laboral i de la seguretat social.

Curs: Models i maneres de retribució

Curs: Retribució i motivació en els RRHH

Curs: Direcció preventiva i millora del rendiment laboral