PROFESSIONALS

Carles Just Faro

Advocat - Consultor Sènior Associat
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Consultor Sènior Associat

Advocat en exercici des de l'any 1990.

Especialista en dret civil, matrimonial, mercantil i succesions.

Professor de dret mercantil del Master de l'Advocacia que organitza la Universitat Rovira i Virgili Tarragona

Assessorament empresarial.

Lletrat Assessor de diferents societats mercantils en els termes previstos en la Llei 39/1975, en forma de prestació de serveis permanents.

Membre de la comissió d'honoraris de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Reus.

Col·laborador - articulista de la Revista " Indicador de Economia"

Col·laborador - articulisa de la Revista "La façana" del Gremi de la Construcció del Baix Camp.

ESTUDIS

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Títol de mediador d’assegurances.

Curs de Màqueting per Esade.

Títol d'especialització per a la intervenció lletrada en la Jurisdicció de Menors.