PROFESSIONALS

Carme Barrufet Garcia

Cap de Departament Laboral
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Coordinació, planificació i organització del departament.

Participació en la definició d'objectius.

Assessorament laboral i de la Seguretat Social.

Gestió de conflictes.

Expedients de Regulació d'Ocupació.

Consultora júnior en RRHH.

Formadora.

Nòmines i aplicació de convenis.

Confecció TC i confecció impostos trimestrals 111/models 190.

Relació directa amb els clients.

Coordinació amb els serveis de Prevenció.

Protocols d'assetjament i plans d'igualtat.

Gestions TGSS, INSS, INEM.

ESTUDIS

Diplomada en Relacions Laborals. Universitat Rovira i Virgili Tarragona

Llicenciada en Ciències del Treball. Universitat Oberta de Catalunya.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Curs de prevenció de Riscos Laborals nivell intermig (350h). Universitat Politècnica de Barcelona.

Programa de Gestió Empresarial impartit per Parés i Aubia.

Agent d'igualtat

Curs: El procés d'investigació en casos d'assetjament laboral

Curs: Lideratge

Curs: Gestió del talent

Curs: Models i maneres de retribució

Curs: Retribució i motivació en els RRHH

Curs: Direcció preventiva i millora del rendiment laboral

ALTRES

Enllaç entre Departament Laboral i departament d'Estratègia.