PROFESSIONALS

Cristina Agrafojo Barrios

Oficial Administrativa
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Coordinació, planificació i organització del departament.

Participació en la definició d'objectius. 

Assessorament laboral i de la Seguretat Social.

Relació directa amb els clients.

Gestió de conflictes.

Nòmines i aplicació de convenis.

Tràmits i Gestions TGSS, INSS i INEM.

Assessorament i gestió de Pensions i Prestacions.

Altes i baixes d'empreses i treballadors.

Confecció TC i confecció impostos trimestrals 111/models 190.

Estrangeria.

Expedients de regulació d'ocupació.

ESTUDIS

Tècnic Superior en Administració i Finances. Institut Vidal i Barraquer.

Estudis de Grau de Recursos Humans i Relacions Laborals. Universitat a Distància de Madrid.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Seminaris i cursos anuals sobre novetats laborals.

Curs de contractació laboral, seguretat social i salut laboral.

Programa de Gestió Empresarial impartit per Parés i Aubia.