PROFESSIONALS

Eduard Bové Dulcet

Oficial Administratiu
Oficina de Salou

Biografia

FUNCIONS

Confecció de quitances del règim general.   

Gestió d'Incapacitats temporals de treballadors del règim general i d'autònoms.

Gestió d’accidents de treball.

Devolucions de quotes a la Seguretat Social.

Altes i baixes d’autònoms.

Impostos trimestrals (models 111 i 190).

Suport en embargaments salarials.

Suport en altes i contractació dels treballadors.

Suport en confecció de TC.

Coordinació amb els serveis de Prevenció.

 

ESTUDIS

2017. Màster de Direcció de RRHH

2011-2015. Graduat de Relacions Laborals, URV, Tarragona

2010. Diploma del Projecte empresarial a Barcelona Activa

2008 -2010. Títol de Grau Superior d'administració i finances, Fundació Prat de Barcelona