PROFESSIONALS

Ekaterina Sysoeva

Especialista en fiscalitat i comptabilitat
Oficina de Salou

Biografia

 

FUNCIONS

Confecció de comptabilitats i gestió dels procediments de conciliacions bancàries.

Confecció d'impostos trimestrals i anuals.

Confecció de declaracions de la Renda.

Confecció i presentació d'impostos de societats.

Confecció i legalització de llibres oficials i comptes anuals de societats.

Control dels comptes i tancaments de societats.

Gestions AEAT- Agencia Estatal Administració Tributaria.

Gestions ATC - Agencia Tributaria Catalunya.

Gestions de Tributs d’Ajuntaments i Altres organismes de gestió tributària.

Gestions Registre Mercantil i de Béns Mobles, Registre de la Propietat.

Gestions Notaria.

 

 

ESTUDIS

  • 2007-2013 Llicenciatura en Administració, Direcció d'Empreses. Universitat de València.
  • 2007-2013 Llicenciatura en Dret. Universitat de València.
  • 2005-2007 Batxillerat en Ciències de la Salut. IES Blasco Ibáñez, Cullera.
  • 2001-2005 Educació Secundària Obligatòria (ESO) IES Blasco Ibáñez, Cullera.

 

ALTRES

  • Castellà: Nivell NADIU.
  • Anglès: Nivell INTERMEDI. B2 Certificat en el Centre d’Idiomes de València. Curs d’anglès intensiu cursat a l'Acadèmia EC London obtenint un certificat de Upper- Intermediate (Beca Ministeri).
  • Rus: Nivell NADIU.
  • Valencià: Nivell INTERMEDI.