PROFESSIONALS

Imma Sancho Vilaplana

Cap de Departament Fiscal
Oficina de Salou

Biografia

FUNCIONS

Coordinació i organització departament fiscal

Assessorament fiscal i comptable

Confecció de comptabilitats

Confecció d'impostos trimestrals

Tancaments de societats

Confeccions declaracions de rendes

Requeriments Hisenda

ESTUDIS

Diplomatura Ciències Empresarials - Universitat Rovira i Virgili Tarragona

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Curs avançat sobre la reforma comptable

Seminari/taller com implantar la facturació i firma electrònica

Seminari tancament comptable i fiscal i novetats fiscals

Curs excel per financers

Curs de fiscalitat avançada

Programa de Gestió Empresarial impartit per Parés i Aubia.