PROFESSIONALS

Joan Carmona Solà

Cap de Departament Fiscal
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Coordinació i organització departament fiscal.

Assessorament fiscal i comptable.

Confecció de comptabilitats.

Confecció d'impostos trimestrals i anuals.

Tancaments de societats.

Confeccions declaracions de renda.

Gestions AEAT Agencia Estatal Administració Tributaria.

Gestions ATC Agencia Tributaria Catalunya.

Gestions Registre Mercantil i Notaria.

ESTUDIS

Tècnic Superior Administració i Finances, IES F. Vidal i Barraquer, Tarragona.

Tècnic Especialista Comptabilitat  Empreses; IPN Compte de Rius, Tarragona.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Curs Gestió Comptable i Fiscal, EADA - Escola Alta Direcció i Administració, Barcelona.

Curs Especialització Comptable Nou PGC, URV - Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

Curs Anàlisis d'Estats Econòmics - Financers, CEF - Centre Estudis Financers.

Curs Gestió de Tresoreria - CEF - Centre Estudis Financers.

Seminaris anuals sobre novetats fiscals.

Programa de Gestió Empresarial impartit per Parés i Aubia

ALTRES

Coordinació entre departament fiscal i d'administració.