PROFESSIONALS

Josep Palau Guinovart

Especialista en fiscalitat i comptabilitat
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Assessorament fiscal i comptable.

Confecció de comptabilitats.

Confecció d'impostos trimestrals i anuals.

Tancaments de societats.

Confeccions declaracions de renda.

Gestions AEAT Agencia Estatal Administració Tributaria.

Gestions ATC Agencia Tributaria Catalunya.

Gestions Registre Mercantil i Notaria.

ESTUDIS

Diplomatura en Ciències Econòmiques i Empresarials - Universitat Rovira i Virgili Tarragona

Màster en Fiscalitat - Universitat Rovira i Virgili Tarragona

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Curs de comptabilitat superior.

Curs d'adaptació nou pla general comptable.

Seminaris anuals sobre novetats fiscals.

ALTRES

Recolzament al Departament d'Administració.