PROFESSIONALS

Montserrat Giró Domènech

Especialista en comptabilitat
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Confecció de comptabilitats.

Confecció d'impostos trimestrals i anuals.

Tancaments de societats.

Suport legalització de llibres a Registre Mercantil.

Suport confecció declaracions de renda.

ESTUDIS

Batxillerat superior, Institut Narcís Oller, Valls

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Curs de comptabilitat.

Curs impost societats, Cambra comerç / URV.

Curs renda, Cambra comerç / URV.

ALTRES

Recolzament al Departament d'Administració.