PROFESSIONALS

Pilar Buil Barrau

Oficial Administrativa - Tècnica en RRLL
Oficina de Salou

Biografia

FUNCIONS:

Altes i baixes dels treballadors.

Contractació.

Altes d'empreses.

Gestió d'accidents de treball

Confecció de TC.

Models 145.

Calendaris laborals.

Devolucions quotes Seguretat Social.

Gestió d'Incapacitats Temporals de treballadors del règim general i d'autònoms.

Certificats.

ESTUDIS:

Formació Professional de 2º Grau - tècnica Especialista Administrativa -  Institut Comte de Rius de Tarragona.