PROFESSIONALS

Puri Gascón Claverol

Especialista en comptabilitat, impost societats i comptes anuals
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Confecció de comptabilitats.

Confecció de comptes anuals.

Confecció d'impostos de societats.

Confecció d'impostos trimestrals i anuals.

Tancaments de societats.

ESTUDIS

Batxillerat elemental, Col·legi Lledó, Valls.

Secretariat, Acadèmia Almi.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Curs de marketing - Estudis de mercat.

Curs AUCO Fiscal-Laboral.

Curs impost societats, Cambra comerç / URV.

Seminari comptes anuals, Col·legi Economistes Tarragona.

Programa de Gestió Empresarial impartit per Parés i Aubia

ALTRES

Recolzament al Departament d'Administració.