PROFESSIONALS

Sonia Aznar Enrich

Especialista en fiscalitat i comptabilitat
Oficina de Salou

Biografia

FUNCIONS

Confecció de comptabilitats i gestió dels procediments de conciliacions bancàries.

Confecció d'impostos trimestrals i anuals.

Confecció de declaracions de la Renda.

Confecció i presentació d'impostos de societats.

Confecció i legalització de llibres oficials i comptes anuals de societats.

Control dels comptes i tancaments de societats.

Gestions AEAT- Agencia Estatal Administració Tributaria.

Gestions ATC - Agencia Tributaria Catalunya.

Gestions de Tributs d’Ajuntaments i Altres organismes de gestió tributària.

Gestions Registre Mercantil i de Béns Mobles, Registre de la Propietat.

Gestions Notaria.

 

 

ESTUDIS

  • 2015 – 2019. Doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses i Finances i Comptabilitat. Universitat Rovira i Virgili. Reus.
  • 2009 – 2013. Educació Secundària Obligatòria. La Salle Maó. Maó.
  • 2013 – 2015. Batxillerat. IES Joan Ramis i Ramis. Maó.

ALTRES

  • Anglès: Nivell B1
  • Alemany: Nivell A2