ASSESSORIA OPERATIVA

Ajuts i Subvencions

Us oferim informació puntual sobre ajuts i subvencions provinents de les diferents administracions públiques i d'interés empresarial, amb el corresponent assessorament previ, tramitació, presentació, seguiment i justificació dels expedients. Així com assessorament i tramitació en licitacions, Registre de Patents i Marques, Tramitació de certificats oficials, inscripció i renovació en registres oficials (RELI, Classificació empresarial).

AJUTS I SUBVENCIONS
 

 Com treballem?

- Entrevista personalitzada amb el client
- Confecció i presentació de l'expedient
Seguiment de la tramitació
Justificació davant de l'administració

  

Professionals del departament Ajuts i Subvencions