ASSESSORIA OPERATIVA

Celebrada ahir la formació : Converses - Diversificació de negoci

Ahir dilluns 29 de març va tenir lloc la formació online: Converses - diversificació de negoci a càrrec del consultor associat a parés i aubia Albert Pàmies.

Les converses són la novetat d’aquesta proposta de formació transformadora pel 2021. Són sessions de treball en PETIT FORMAT, MOLT FOCALITZADES en una qüestió específica, en que l’objectiu fonamental és obrir un espai de reflexió compartida
per analitzar diferents possibilitat i VALORAR DIFERENTS ESCENARIS sobre una temàtica.


En aquesta cas, la metodologia parteix d’una necessitat o inquietud molt concreta i en base a la realització d’un qüestionari previ, es tracta d’una conversa en petit comitè per tractar sobre el tema proposat, en base a les inquietuds reflexades als qüestionaris amb l’expert i amb intervencions de tots els participats a mode de conversa informal.

En aquesta sessió es va parlar de la diversificació com una xarxa de seguretat molt necessària per garantir estabilitat a curt i llarg termini.

Professionals del departament Celebrada ahir la formació : Converses - Diversificació de negoci