ASSESSORIA OPERATIVA

Celebrat el taller lideratge i gestió d'equips d'alt rendiment

Ahir dimarts 11 de juny, es va celebrar a les oficines de Parés i Aubia, el taller de lideratge i gestió d'equips d'alt rediment de la mà del consultor associat Xavier Plana.

És un taller pensat per a totes aquelles empreses que tinguin almenys un equip de treball, és a dir, per a totes les empreses, ja que totes, fins i tot els autònoms unipersonals, treballen en equip o en xarxa, ja sigui amb treballadors propis o amb col·laboradors externs.

La idea d'aquest taller és fer un pas endavant en la gestió d’equips i parlar d’equips d'alt rendiment i de treball col·laboratiu.

Es va explicar com en un entorn tan competitiu com l’actual és més important que mai el treball col·laboratiu, base dels equips d’alt rendiment. No és tracta de veure qui és el millor dins de l’empresa sinó d’entendre que junts som millors, molt millors.

Es va parlar de noves formes organitzatives passant de la jerarquia tradicional a la xarxarquia o models organitzatius basats en el talent i la gestió per projectes compartits amb objectius comuns.

Analitzant les 10 dimensions del treball col·laboratiu i dels equips d’alt rendiment: Autogestió, Transparència, Emergència, Coherència, Participació, Interdependència, Apertura, Adaptabilitat, Llibertat i Confiança.

Va ser un taller pràctic i vivencial en que tots els particpants van tenir l’oportunitat de revisar con són els equips de la seva empresa i coneguin les claus per transformar-los en equips d’alt rendiment.

 

Professionals del departament Celebrat el taller lideratge i gestió d'equips d'alt rendiment