ASSESSORIA OPERATIVA

Celebrat el Taller Neuromàrqueting i Neurocomunicació

Els dies 4 i 5  de maig va tenir lloc el taller de Neuromàrqueting i Neurocomunicació a càrrec del consultor associat a parés i aubia Albert Pàmies.

Els tallers són el COR DE LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA i volem que continuï sent així, de manera que, per fer-los encara més PROPERS I ACCESSIBLES, els hem adaptat a la nova realitat i els hem passat al format en línia per transformar-los en TALLERS TUTORITZATS.
 
Cada taller consta de tres parts:
• Una primera de FORMACIÓ EN LÍNIA SINCRÒNICA (els participants connectats simultàniament i en directe amb el tutor a través de la nostra plataforma de formació digital).
• Una segona part de TREBALL PERSONAL ASINCRÒNIC (cada participant connectat de forma individual i no necessàriament en directe amb el tutor a través de la nostra plataforma de formació digital) amb un FEEDBACK INDIVIDUAL del professor.
• I una tercera part en què, de nou, es trobarà tot el grup de forma conjunta.
 
Amb aquesta metodologia, que s'aplica sempre amb GRUPS REDUÏTS, combinem el treball formatiu en grup amb l’aprenentatge individualitzat de cada participant, reforçat per una TUTORITZACIÓ MÉS PERSONALITZADA per part del professor. L’objectiu és aconseguir que un major impacte en la persona i INCREMENTAR LA TRANSFERÈNCIA AL SEU LLOC DE TREBALL, partint de la idea que sense acció no hi ha transformació.

 

En aquest taller es va parlar de com ser capaç de persuadir i convèncer als teus clients. Com realitzar presentacions efectives que conectin amb la teva audiència i t'ajudin a vendre una idea.

Professionals del departament Celebrat el Taller Neuromàrqueting i Neurocomunicació