ASSESSORIA OPERATIVA

Jurídic

Assessorament i confecció de documents. Tramitació notarial i registral. Actuacions lletrades en dret civil, mercantil, administratiu i penal. Procediments contra morosos. Dret de família i successions.

 

 

 

Professionals del departament Jurídic