ASSESSORIA OPERATIVA

LOPD

NOU REGLAMENT EUROPEU ( RGPD)

El proper 25 de maig comença aplicar-se la nova normativa europea sobre protecció de dades, el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD- UE 2016/679) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, que substitueix l'actual LOPD. Aquest reglament és d'aplicació directa i obligatòria en tota la Unió Europea i introdueix canvis en la manera de gestionar les dades personals que totes les empreses han de conèixer i aplicar per evitar sancions.

L'objectiu d'aquesta normativa és harmonitzar la legislació sobre protecció de dades a nivell europeu.

Des del departament de LOPD ( RGPD), podem ajudar-te en l’aplicació de la normativa analitzant el tractament de dades personals en la teva empresa i informant-te de les obligacions i precaucions que has de tenir en compte.

Publicada la llei orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció da dades personals i garantía dels drets digitals LOPDGDD- Demani' ns més informació

Professionals del departament LOPD