Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

IVA / IRPF 2T 2022 (INT)

Per poder confeccionar la comptabilitat i registre, del trimestre corresponent, necessitem que ens feu arribar per correu electrònic, tota la documentació necessària abans del dia 11 de juliol del 2022:

Estimació Directe Normal (EDN):

 • Factures Emeses.
 • Factures Rebudes.
 • Fulls de Salari.
 • Seguretat social.
 • Extractes i justificants de cobraments i pagaments per caixa i per bancs.
 • Etc.

Estimació Directe Simplificada (EDS):

 • Factures Emeses.
 • Factures Rebudes.
 • Fulls de Salari.
 • Seguretat social.
 • Etc.

Us recordem que el termini per confeccionar la comptabilitat i registre, i presentar i domiciliar els diferents models fiscals (M303 i M130) finalitza el dia 15 de juliol del 2022.

Si abans la data anteriorment citada no ens heu pogut fer arribar la informació sol·licitada, i per tant no podem domiciliar el pagament, ens ho heu de comunicar i us informarem per tal de que demaneu l’NRC (Número de Referencia Complert), a la vostra entitat bancària, per poder procedir a la presentació de la declaració telemàticament, sempre abans de la data límit del 20 de juliol del 2022.

Podeu enviar-nos la informació al següent mail: 

VALLS  :          erequena@paresiaubia.com       
SALOU :          maribel@rafolsassessors.com     
VILA-SECA :   yolanda@rafolsassessors.com

Si no podeu enviar-la per mail, poseu-vos en contacte amb nosaltres per acordar i coordinar vies alternatives.

Gràcies,

Departament Fiscal