Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Calendaris laborals, a compte conveni i altres 2020

Novembre 2019

 

Festes anuals de Catalunya pel 2020

 

      1 de gener (Any nou)

      6 de gener (Reis)

    10 d’abril (Divendres Sant)

    13 d’abril (Dilluns de Pasqua)

      1 de maig (Festa del Treball)

    24 de juny (Sant Joan)   

    15 d’agost (l’Assumpció)

    11 de setembre (Diada Nacional)

    12 d’octubre (Festa nacional d’Espanya)

      8 de desembre (Immaculada Concepció)

    25 de desembre (Nadal)

    26 de desembre (Sant Esteve)

 

Aquestes dotze festes són de caràcter retribuït i no recuperable.

A banda d’aquestes festes n’hi ha dues de locals per cada municipi, per Valls seran el dilluns 3 de febrer, i el dijous 25 de juny, per Salou seran el divendres 31 de gener i el divendres 30 d’octubre, i per Vila-seca el divendres 17 de gener i el dilluns 3 d’agost.

El fet que algun festiu caigui en dissabte que per molts és no laborable, sempre provoca dubtes i consultes. No és que s’hagi de recuperar, però aquest fet fa que el número d’hores de treball sigui més alt i per això caldrà estar atents al nombre d’hores anuals que es treballen en relació a les hores establertes pels diferents convenis col·lectius, que de ben segur en molts casos obligarà a fer dies extres de festa per compensar aquestes hores treballades de més. Això és el que anomenen dies de festa per diferència horària. Aquests dies els hauríem de diferenciar de les vacances, perquè mentre que les vacances cada any són els mateixos dies, normalment 30 de naturals o 22 de laborables, els dies de diferència horària variaran cada any segons la configuració del calendari i les festes i per això no ha de ser un dret consolidat. Aquests dies, en tot cas també cal tenir-los en compte alhora de fer liquidacions. En els quadres horaris, dels que parlem a continuació, veureu que  també fem referència a aquest diferencial d’hores. Per altra banda respecte al debat generat sobre passar els festius que provoquen ponts a principis o finals de setmana, de moment enguany tampoc hi ha res regulat.

 

Horari assessories any 2020

L’horari d’atenció al públic per l’any 2020 de Parés i Aubia & Ràfols, a les oficines de Valls, Salou i Vila-seca serà de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 18:00 de dilluns a dijous i divendres de 09:00 a 14:00 h. L’horari d’estiu (durant el qual les assessories estaran tancades a les tardes) anirà enguany del 20 de juliol al 13 de setembre.

Totes les oficines estaran tancades les tardes del 9 d’abril ( Dijous Sant) i el 24 i 31 de desembre.

Les oficines de Valls i Vila-seca romandran tancades la setmana del 10 al 16 d’agost, i el dilluns dia 7 de desembre les oficines de Valls, Salou i Vila-seca.

Aquestes dates i els períodes i dies límit de pagament dels impostos fiscals estan reflectits al calendari que us farem arribar durant el mes de desembre i a la  nostra pàgina web. Si no us arriba, demaneu-lo a recepció de les assessories.

 

Quadres horaris

Ja hem començat a preparar els quadres horaris per l’any 2020, per la qual cosa preguem que si teniu previst algun canvi d’horari respecte a aquest any es ho feu saber el mes aviat possible. Els trobareu al portal web a partir de la segona setmana de desembre al mòdul laboral. Com cada any us adjuntarem un quadre d’Excel amb el càlcul de les hores per tal de què tingueu més informació, i posar-ho en relació a les hores de conveni, podeu manipular les dates de vacances, horari, etc.

El motiu de donar-los com més aviat millor és que ens els pugueu tornar si cal fer qualsevol modificació, càlcul, revisió o adaptació a l’horari que realment s’està realitzant, incloure variants d’alguna secció, per reflexar-hi la forma de compensació de la diferència horària envers el conveni, fixar períodes de vacances o normes d’empresa sobre aquestes, resoldre dubtes abans d’entregar-los o qualsevol altra circumstància que sempre serà més aclaridora que des de començament d’any quedi reflexada al calendari, i lògicament hem d’aconsellar que es comuniqui i signi pels treballadors o els seus representants.

 

Registre Horari

Des dia 13/5/2019, es obligatori portar un del registre de la jornada: En aquest sentit us informem que preveiem campanyes de comprovació sobre el registre per part de la Inspecció de Treball.

L’obligatorietat del registre permet a la Inspecció, comprovar la realització i pagament d’hores extres, treball nocturn, compliment de descansos setmanals, treball en festius, etc, per la qual cosa us recomanem que si és el vostre cas, i teniu algun dubte, us poseu en contacte amb nosaltres per tal de buscar solucions preventives.

 

Establiment de sous anuals i a compte de conveni

Els convenis s’acostumen a negociar per a 2 o 3 anys de vigència i ja estableixen els increments per tots aquests anys, i a finals de cada d’any estableixen una regularització d’acord amb l’IPC real o altres índex de naturalesa similar. Per això, tan aviat com es coneix l’IPC de l’any anterior, (això acostuma a ser sobre el 15 de gener), en els convenis que es pot, adaptem els salaris del nou any al que diu el conveni i intentem que els fulls de salaris de gener ja surtin amb l’increment que correspongui, ja bé sigui confeccionant taules salarials o recomanant un a compte del conveni i parlem amb les empreses afectades

A partir d’aquí cada empresa decideix què fer. La veritat és que hi ha diverses possibilitats i cal analitzar conveni per conveni, empresa per empresa i gairebé treballador per treballador. El nostre Departament Laboral està preparat per atendre aquest tipus de consultes, per la qual cosa intentarem anar-vos avançant informació perquè aquests temes quedin clars. Es important de cara el pressupost que les empreses puguin conèixer amb antelació els sous anuals i els costos corresponents amb la qual cosa us recomanem que busqueu un moment per tractar aquest tema i fer un cop d’ull als sous i nòmines. Demaneu-nos hora per fer-ho i marcar les pautes a seguir durant l’any 2020.

L’IPC avançat de l’octubre del 2019 es situa entorn el 0,1%. S’haurà de veure com acaba l’any.

 

Responsabilitat civil, patronal i assegurança obligatòria de conveni

Us recordem la necessitat i obligació de tenir aquestes assegurances a l’empresa, en ordre i actualitzades en cada moment. La de conveni és obligatòria, mentre que la de Responsabilitat Civil que inclogui la patronal si teniu treballadors, és aconsellable, i cal revisar-ne imports, capitals, franquícies i condicions, en qualsevol tipus d’activitat. Podeu demanar-nos  qualsevol consulta i pressupost sobre aquestes matèries posant-vos en contacte amb el nostre departament d’assegurances.

Estem fent amb el departament d’assegurances una campanya de revisió de pòlisses degut a la necessitat d’ajustament de costos, només cal que ens porteu la documentació i us les revisarem donant-vos diverses opcions de cada assegurança, amb la confiança de mantenir o millorar garanties i rebaixar preus. Deixeu-nos-ho provar, no us costarà res. Poc a perdre i molt a guanyar.

 

Protocol d’ assetjament

Us recordem l’obligació de totes les empreses de tenir un protocol per a la prevenció de l’assetjament confeccionat i implantat a l’empresa. El fet de no tenir-lo implantat pot comportar conseqüències administratives (sanció de la Inspecció de Treball), civils (pagament d’indemnitzacions), laborals o fins i tot penals. La Inspecció de Treball ja ha començat a fer control sobre el compliment d’aquesta obligació.

 

Plans d’igualtat de les empreses

Com ja us vam indicar a la circular de novetats legislatives del mes de març, s’amplia l’obligació de confeccionar un pla d’igualtat en empreses de més de 50 treballadors amb els terminis següents:

•             Les empreses de més de 150 i fins a 250 persones treballadores comptaran amb un període d’un any des de la publicació del RD-llei 6/2019 (07-03-2019) per a l’aprovació dels plans d’igualtat. (març 2020)

•             Les empreses de més de 100 i fins 150 persones treballadores disposaran de 2 anys. (març 2021)

•             Les empreses de 50 a 100 persones  disposaran de tres anys.(març 2022)

 

Igualtat de remuneració per raó de sexe

L’empresari està obligat a pagar per la prestació d’un treball d’igual valor la mateixa retribució, satisfeta directa i/o indirectament, i qualsevol que sigui la seva naturalesa, salarial o extrasalarial, sense que pugui produir-se discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions. Aquesta obligació ja existia i ja es controlava.

L’empresari està obligat a portar un registre salarial de la seva empresa amb els  valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla,  desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor.

El mes d’abril del 2020 farem una demo per explicar a fons aquests tres últims apartats, no obstant en cas de què estigueu obligats abans d’aquesta data o ja ho vulgueu implantar ara, poseu-vos en contacte amb nosaltres.      

 

Prevenció de Riscos Laborals

Us recordem l'obligació de tenir contractat el servei de Prevenció de Riscos Laborals quan com a mínim hi ha un assalariat contractat per compte d'altri, per la qual cosa si no teniu contractat cap servei o l’empresa on teniu contractat aquest servei no s'ajusta a les vostres necessitats, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us demanarem pressupostos.

Recordar-vos també l’obligatorietat de prendre les mesures de formació i reconeixements mèdics en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

 

Formació empreses del sector del Metall

Com ja us vam informar en el seu moment, i en les xerrades que vam fer durant el març del 2018, el 7 de juny de 2017, es va publicar el segon conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall.  El nou conveni arribava amb novetats impor¬tants, especialment, en matèria de formació obligatòria en prevenció de riscos laborals. Totes les persones treballadores del sector del metall estan afectades, tant les que treballen en àrees de producció i/o manteniment com en oficines.

El conveni establia que les empreses havien de complir amb la formació establerta en el conveni en un termini màxim de 3 anys a raó, almenys, d’1/6 de les seves plantilles per cada semestre.

Donat el fet que aquest termini de tres anys finalitza el mes de juny del 2020, us recomanem que us poseu en contacte amb el vostre servei de prevenció per tal de comprovar que totes les persones treballadores de la vostra empesa tenen la formació obligatòria pel seu lloc de treball.

 

Estem a la vostra disposició per a qualsevol ampliació aclariment o comentari relacionat amb el contingut d’aquesta circular.

 

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES