Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Canvi de bases cotització treballadors autònoms

Setembre 2019

Us recordem que fins al 30 de setembre, teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar amb efectes de l’1 d’ octubre del 2019.

La Llei 6/2017 va establir que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i podent elegir dins dels límits de la base mínima i màxima que els siguin aplicables en cada exercici i segons l’edat del treballador autònom.

La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-01-2019)

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

 (*)

Quota a pagar

€/mes

944,40

- mínima a partir del 01-01-2019 -

30 %

283,32

1.018,50

mínima per a treballadors de 48  o més a 01-01-2019, (excepcions)

30 %

305,55

1.214,10  (autònoms amb mes de 10 treballadors o autònoms societaris)

30 %

364,23

2.077,80

màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més,

a partir 01-01-2019, llevat d’excepcions

 

30 %

623,34

4.070,10

- màxima a partir del 01-01-2019  -

30 %

1.221,03

* 30 % = 28,30  % (contingències comunes) + 0,90 % (contingències professionals) + 0,7 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP)

La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2018 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

Així mateix, us informem que els treballadors autònoms que actualment tenen 46 anys i tinguin intenció d’incrementar la base de cotització més enllà de la màxima de majors 47, que es posin en contacte amb nosaltres per mirar els terminis de sol·licitud, ja que cada any sortia als Pressupostos Generals de l’ Estat un termini extraordinari pels que tenien 47 anys al gener que els donava aquesta opció de triar una base superior fins al mes de juny, però degut a la situació política actual, pot ser que no s’arribi a acord per aprovar els pressupostos i per tant no hi hagi aquest període extraordinari. 

Els treballadors autònoms que teniu sol·licitada una base superior a la mínima, teniu fins a data 30/9/2019 per posar o treure la revalorització automàtica ( es a dir, que se us incrementi o no aquesta base amb el mateix percentatge en que s’incrementa la base màxima de cotització, enguany ha estat d’un 7%).

Si esteu interessats en modificar-la, preguem que us poseu-vos en contacte amb el nostre departament laboral fer el tràmit oportú amb la màxima antelació possible.

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el departament laboral.

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES