Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Notificacions electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya i BASE Gestió Ingressos Diputació Tarragona

Informació sobre notificacions per mitjans electrònics

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, entre d’altres:
- les persones jurídiques
- les entitats sense personalitat jurídica
- els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada
- els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

En conseqüència, a partir del 2 d’octubre de 2018 l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va començar a implantar progressivament l’enviament de notificacions electròniques (vegeu la Resolució del director de l’ATC  per la qual es regula la pràctica de les notificacions electròniques en l’àmbit de l’Agència).  

Per accedir a les notificacions electròniques de l'ATC caldrà certificat digital (no s'hi podrà accedir amb idCat Mòbil ni amb contrasenya d'un sol ús).

L'Agència Tributària de Catalunya, a partir del 3 d’octubre, va habilitar un formulari de contacte a través del qual es pot facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil als quals s'enviarà l’avís de notificació electrònica, amb un enllaç per accedir-hi (la manca d’aquest avís no afecta la plena validesa de la notificació).  Les persones físiques que no estiguin obligades a rebre les notificacions per mitjans electrònics, poden també utilitzar aquest formulari en el cas que optin per rebre les notificacions de l'ATC únicament per via electrònica.

Un cop l’usuari s’ha identificat, accedirà al contingut de la notificació electrònica. Des de la pantalla que trobarà podrà descarregar el contingut de la notificació i també el justificant electrònic de validesa, que és el document electrònic que acredita que l’Administració li ha practicat la notificació i que li servirà com a prova en cas que li calgui demostrar-ho en el futur. 

En cas que no s’hagin facilitat les dades per l’avís, es pot accedir també a la notificació electrònica, amb certificat digital, des de l’apartat “Notificacions electròniques” de Gencat, o també des de Canal Empresa si es tracta d’una empresa o d’un professional. 

*D’acord amb l’article 43.2 de la Llei 39/2015, les notificacions electròniques s’entenen practicades en el moment en què s’accedeix al seu contingut, i rebutjades quan han transcorregut 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’hagi accedit al seu contingut. 

Més informació sobre les notificacions electròniques:
Notificacions electròniques Gencat

 

Els recordem, també, que BASE - Gestió d'Ingressos de Diputació de Tarragona, durant el mes de març, ha comenjat a comunicar i posar a disposició les notificacións per mitjans electrònics. Amb lo que les notificacions seran trameses mitjançant el servei de notificacions eletròniques e-NOTUM del consorci Administració Oberta de Catalunya.

 

Informació sobre comunicacions per mitjans electrònics
26/03/2019 | BASE-Gestió d'Ingressos

A partir del mes d’abril de 2019, podreu triar el mitjà pel qual voleu que BASE-Gestió d’Ingressos us practiqui totes les notificacions, llevat que sigueu persona o entitat obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, tal com preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tant si us voleu subscriure al servei voluntari de comunicacions electròniques com si esteu obligat a relacionar-vos electrònicament amb l’Administració, cal que comuniqueu a BASE-Gestió d'Ingressos, les vostres dades de contacte, telèfon mòbil i/o una adreça de correu electrònic.

Podeu realitzar aquest tràmit:

A la seu electrònica de BASE-Gestió d’Ingressos (https://www.base.cat) . Passos a realitzar:

  • Seleccionar el botó Entrar per accedir a BASE on-line.
  • Identificar-se amb certificat digital, @clave o amb idCAT Mòbil.
  • Un cop identificat, accedir al tràmit Modificar dades personals.

O presencialment a qualsevol oficina.

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS