Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Circular permisos eleccions - Avis canvis

 

Desembre 2017

 

El dia  21/11/2017 us vàrem enviar una circular en la que es detallaven els permisos retribuïts a que tenen dret els treballadors el dia de les eleccions.

El dia 1 de desembre, va sortir publicada l’ ORDRE TSF/253/2017 en la qual es clarifiquen els permisos per exercir el dret a vot.

Doncs bé, finalment, l’escalat en funció de les hores de coincidència entre la jornada laboral i l’horari de la votació ha quedat de la següent forma:

 

·         Coincidència de 4 o més hores– 4 hores de permís.

·         Coincidència  entre 2 i 4 hores – 2 hores de permís.

·     Coincidència menys de 2 hores – No hi ha dret a gaudir del permís.

·     Si el dia de les eleccions és el dia de descans setmanal del treballador, no té dret a gaudir del permís.

La resta de permisos són els mateixos que ja us havíem comentat a la circular.

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició.

 

Departament Laboral

Parés i Aubia