Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Vaga general - 08 de novembre del 2017

Novembre 2017

            

VAGA GENERAL – 8 DE NOVEMBRE DEL 2017

         

Degut a la vaga general convocada pel dimecres dia 8 de novembre del 2017, us volem fer algunes consideracions al respecte per tal de saber, legalment, quin és el funcionament en cas de què els treballadors facin vaga, com afecta a la nòmina, seguretat social i les comunicacions que cal fer. I per altra banda també fer-vos alguns comentaris pràctics al respecte de diferents circumstàncies que es poden donar pel fet que Foment del Treball hagi anunciat que recorrerà aquesta vaga davant del TSJC perquè sigui considerada il·legal.

1 - Si la Vaga no és considerada il·legal:

La vaga està regulada legalment i cal respectar el dret dels treballadors a fer vaga i   també el de treballar.

La vaga té els següents efectes: cal comunicar a la seguretat social els treballadors que la segueixen i es fa un moviment d’alta i baixa, quedant aquest dia el contracte suspès. Per tant aquest dia no es cobra ni es cotitza a la seguretat social i ho hem de saber el més aviat possible per fer l’oportuna comunicació a la seguretat social.

L’empresa, amb l’acord del treballador, pot optar per descomptar el dia de sou i no comunicar-ho a la seguretat social o fins i tot no descomptar ni de cotització ni de sou i acordar algun altre tipus de compensació amb el treballador.

2 - Si la vaga és declarada il·legal

Els efectes en cas de què la vaga sigui considerada il·legal les opcions poden ser les següents:

-       L’empresa podria sancionar als treballadors que no assistissin a la feina i descomptar el dia del sou.

-       L’empresa podrà descomptar el dia de sou i no sancionar al treballador.

-       No fer res de l’anterior i demanar al treballador algun tipus de compensació.

3 - Alternatives individuals

Altrament, però ja sortint del concepte vaga, en tot cas per acord individual, es pot pactar entre treballador i empresa que aquest dia es consideri com a vacances, permís retribuït, compensació horària, canvi per un altre festiu...

4 - Si l’empresa decideix tancar:

En cas de què l’empresa decideixi tancar per iniciativa pròpia, també sortim del concepte vaga, ja que no és una decisió del treballador, i es pot instrumentalitzar de diferents maneres:

-       Permís retribuït, es a dir, no tindria cap efecte ni sobre el sou ni sobre la cotització del treballador.

-       Per ACORD entre treballadors i empresa es pot pactar tancar i compensar les hores en un altre moment o en un dia festiu.

o   En aquest cas, si el pacte es produeix amb el comitè d’empresa afecta a tots els treballadors.

o   En cas de que no hi existeixi comitè d’empresa s’ha de pactar amb la totalitat dels treballadors, i en el cas de què hi hagi un treballador que no estigui d’acord en recuperar el dia de la vaga, podrà negar-s’hi i no compensar-lo.

A Parés i Aubia, tindrem les oficines amb serveis mínims i respectarem les opcions que escullin els nostres treballadors

Com sempre, per a qualsevol urgència podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a info@paresiaubia.com o deixar un missatge al contestador

 

www.paresiaubia.com