Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Vaga general 3 d'octubre 2017

VAGA GENERAL / ATURADA – 3 D’OCTUBRE DEL 2017

Degut a la vaga general i aturada convocada per demà dia 3 d’octubre del 2017, us volem fer algunes consideracions al respecte per tal de saber, legalment, quin és el funcionament en cas de què els treballadors facin vaga o aturada, com afecta a la seva nòmina, seguretat social i les comunicacions que cal fer. I per altra banda també fer-vos alguns comentaris pràctics al respecte de diferents circumstàncies que es poden donar demà:

Alguns sindicats han convocat vaga general i altres associacions i organitzacions una aturada.

1 - La Vaga:

La vaga està regulada legalment.

Cal respectar el dret dels treballadors a fer vaga i lògicament  també el de treballar.

La vaga té els següents efectes: Cal comunicar-ho a la seguretat social i es fa un moviment d’alta i baixa, quedant aquest dia el contracte suspès. Per tant si l’empresa vol aquest dia no es cobra ni es cotitza a la seguretat social, per la qual cosa ho hem de saber el més aviat possible, ja que la comunicació a la Seguretat Social cal fer-la durant els tres dies següents al dia de la vaga, és a dir fins divendres.

2 - Aturada

Les aturades no estan regulades legalment.

Els efectes de les aturades tenen els següents efectes: al no estar regulades, no provoquen suspensió del contracte per la qual cosa no es comuniquen a la seguretat social però si que es poden descomptar del sou ja que l’empresa ho podria considerar com una falta injustificada al treball.

En tot cas, és el treballador qui ha de manifestar si fa vaga o aturada.

3 - Alternatives individuals

Altrament i per acord individual, es pot pactar entre treballador i empresa que aquest dia es consideri com a vacances, permís retribuït, o compensació horària.

4 - Aturada de l’empresa:

En cas de que l’empresa decideixi tancar per iniciativa pròpia equivaldria a un permís retribuït, es a dir, no tindria cap efecte ni sobre el sou ni sobre la cotització del treballador.

 

En qualsevol cas, és prudent preguntar als treballadors quina intenció tenen de fer o no fer vaga, aturades, etc, ja que segons la intenció de seguiment que hi hagi a l’empresa podem prendre unes mesures o altres de cara a demà i sabrem d’entrada si podem comptar amb tota la plantilla o el nombre de persones que faran vaga o aturada per tal de decidir si obrim, tanquem, com organitzar la feina, avisar a clients, proveïdors i en cas que sigui necessari fixar serveis mínims de seguretat o manteniment.

A Parés i Aubia, hem decidit que demà tindrem les nostres oficines tancades. No obstant, com sempre, per a qualsevol urgència podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a info@paresiaubia.com o deixant un missatge al contestador.

A la vostra disposició.

Pares i Aubia