Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Model 111 1T 2021

Benvolgut Sr/a:

Necessitem que ens informeu si durant el primer trimestre heu rebut factures de professionals per poder confeccionar el Model 111 del 1r Trimestre del 2021.

Si és així necessitem que ens feu arribar abans del dia 9 d’abril:

•         import de la base, 

•         import de la retenció i 

•         dades del perceptor (nif i adreça)

Hem penjat a la nostra web la plantilla de professionals. La trobareu a l'apartat de circulars, a Laboral, en la secció de formularis, per tal de que la descarregueu, la complimenteu i ens la feu arribar a l'assessoria:

Us recordem que per les societats el termini per presentar i domiciliar aquest model finalitza el dia 15 d’abril del 2021 a l'estar obligades a fer la presentació per via telemàtica – càrrec dia 20-. 

Si en aquesta data encara no disposeu de les dades dels professionals, ens ho heu de comunicar i us informarem per tal de què demaneu l’NRC al banc per poder-ho presentar i pagar fins el dia 20 d’abril del 2021.

Si no podeu enviar-ho via e-mail, poseu-vos en contacte amb nosaltres per acordar i coordinar vies alternatives

Ajornaments i Fraccionaments.

De manera excepcional, us recordem, que hi ha la possibilitat de sol·licitar ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris, com a mesures extraordinàries, en les següents condicions:

 • El termini extraordinari d'ajornament serà de sis mesos.
 • No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.
 • Ajornament corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el termini de presentació i ingrés finalitzi des de 01.04.2021 i fins a 30.04.2021, tots dos inclusivament.
 • Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2020.

D'aquesta forma, des de 01.04.2021 i fins a 30.04.2021, tots dos dies inclusivament, les petites empreses i treballadors per compte propi que així ho desitgin podran ajornar el pagament de fins a 30.000 euros en impostos durant sis mesos, amb tres mesos de manca d'interessos

Oficina Valls

Email:  smartinez@paresiaubia.com

Oficina Salou i Vila-Seca

Email:  laboral@rafolsassessors.com

Sistema d’atenció al públic

Com us vam comunicar a principis de setembre, en nota de servei, valorem positivament i agraïm que la major part dels clients hagueu seguit la relació amb l’assessoria i els nostres professionals per mitjans no presencials, ja que això ens està donant més seguretat sanitària a tots.

 • Continuem amb el  sistema d’atenció al públic dual:
  • els matins, de dilluns a divendres, de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 (8:30h a 13:30h), presencial amb necessitat de concertació de visites, a les oficines de Valls i Salou, Vila-seca seguirà tancat, i també telemàtic i telefònic durant aquest horari
  • a les tardes, de dilluns a dijous de 3 a 5 de la tarda, atenció de tots els departaments de forma només telemàtica i telefònica.
 • Recordem que, per seguretat sanitària dels propis treballadors i clients, també per l’efectivitat i productivitat, la forma de portar a terme el servei serà amb aquests requisits: 
 • atenció al taulell, entrega i recepció de documentació, s’atendrà a una única persona a la vegada, els altres s’hauran d’esperar respectant les línies d’espera o al carrer
 • caldrà que es porti mascareta i que es renti les mans amb el gel que trobarà a l’oficina
 • caldrà respectar en tot cas les distàncies de seguretat de 2 metres
 • es realitzarà el servei amb el mínim de temps imprescindible evitant dilatacions
 • la utilització dels serveis WC, queden restringits als personal de l’oficina
 • si es vol sol·licitar cita prèvia amb assessors / professionals, caldrà en tot cas demanar cita prèvia, preferiblement per e-mail al propi professional o bé telefònicament
 • si és possible es realitzaran les reunions de forma telefònica o telemàtica de forma preferent, sinó presencialment, sempre però amb dia i hora prèvia assignada

 

Aquests requisits són pel compliment de les mesures de seguretat sanitària i alhora per mantenir un servei d’atenció professional i personalitzat.

 

Departament laboral