Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Obligatorietat de fer la declaració de la renda als treballadors afectats per ERTOS durant l'any 2020

                                                        Abril 2021

OBLIGATORIETAT DE FER LA DECLARACIÓ DE LA RENDA ALS TREBALLADORS AFECTATS PER ERTOS DURANT L’ANY 2020

Us enviem aquesta circular per tal de què, en cas d’haver realitzat un ERTO, aviseu als vostres treballadors de la possibilitat que estiguin obligats a fer la declaració de la renda del 2020.

Les prestacions percebudes en concepte d'ERTO es qualifiquen com a rendiment de treball i per tant estan subjectes a IRPF, no obstant, el SEPE, si aquestes prestacions no han superat els 14.000€ no els ha aplicat cap retenció per no estar-hi obligat, per la qual cosa és probable que els treballadors hagin de pagar en el moment de fer la renda si estan obligats a fer-la.

Obligació o no de fer la declaració de la renda:

La percepció d’aquestes prestacions ha suposat que la persona treballadora hagi obtingut rendiments de treball de dos o més pagadors (empresa + SEPE). En aquest cas es poden donar diferents situacions:

  • Existirà obligació de fer la declaració de la renda.
  • Si l'import percebut del segon i restants pagadors no supera els 1.500 euros, i la suma total de rendiments del treball supera els 22.000 euros.
  • Si l'import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, i la suma total de rendiments del treball percebuts en l'exercici 2020 supera els 14.000 euros.
  • No existirà obligació de fer la declaració de la renda:
  • Si l'import percebut del segon i restants pagadors no supera els 1.500 euros, i la suma total de rendiments del treball no supera els 22.000 euros.
  • Si l'import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, i la suma total de rendiments del treball percebuts en l'exercici 2020 no supera els 14.000 euros.

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre departament Fiscal.

 

Departament Laboral