Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Treballadors autònoms - Canvi de bases de cotització 2021

                                      Setembre 2021

TREBALLADORS AUTÒNOMS – CANVI DE BASES DE COTITZACIÓ

 

Us recordem que fins al 30 de setembre, teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar amb efectes de l’1 d’ octubre del 2021.

La Llei 6/2017 va establir que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i podent escollir dins dels límits de la base mínima i màxima que els siguin aplicables en cada exercici i segons l’edat del treballador autònom.

La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

Adjuntem, com a exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports aproximats a partir 1-1-2021 amb bases actuals i tipus previst)

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

 (*)

Quota a pagar

€/mes

944,40

- mínima a partir de l’1-01-2019 -

30,6 %

288,98

1.018,50

mínima per a treballadors de 48  o més          a 1-1-2019, (excepcions)

30,6 %

311.66

1.214,10  (autònoms amb més de                         10 treballadors o autònoms societaris)

30,6 %

371,51

2.077,80

màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més, a partir de l’ 1-1-2019, llevat d’excepcions

 

30,6 %

635.80

4.070,10

- màxima a partir de l’ 1-1-2019  -

30,6 %

1245,45

* Variació del percentatge del tipus de cotització: 30,6 % = 28,30  % (contingències comunes) + 1.5 % (contingències professionals) + 0,7 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP). El RDL 28/2018 va establir la obligatorietat de la cobertura de contingències professionals i cessament de l’activitat, variant el tipus de cotització aplicable als treballadors autònoms que no havien optat a la cobertura de contingències professionals que era del 29,90 %.  A partir del dia 1/1/2019 s’incrementa el tipus de cotització al 30%. Pel 2020 el tipus de cotització va ser el 30,3%, Pel 2021 el tipus de cotització previst era del 30,6% però la Seguretat Social nomes ho va aplicar al gener i actualment  està aplicant el 30,3% a l’espera del pacte per l’increment del SMI i sense tenir clar si cobraran aquest 0,3% amb efectes retroactius. Pel 2022 està previst que sigui del 31%, no obstant, i degut a la situació actual no és segur que s’acabi aplicant aquest percentatge.

La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2021 i de manera simultània hagi tingut contractats 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

MOLT IMPORTANT:  Els treballadors autònoms que actualment tenen 46 anys i tinguin intenció d’incrementar la base de cotització més enllà de la màxima de majors 47 anys, (es a dir, pagar més de 635,80 € al mes) que es posin en contacte amb nosaltres per mirar els terminis de sol·licitud, ja que cada any sortia als Pressupostos Generals de l’ Estat un termini extraordinari pels que tenien 47 anys al gener que els donava aquesta opció de triar una base superior fins al mes de juny, però no sabem si amb els pressupostos del 2022 hi haurà aquest període extraordinari i per tant caldria incrementar la base amb efectes del mes de gener, es a dir presentar la sol·licitud durant l’últim trimestre del 2021 amb efectes gener del 2022.

Els treballadors autònoms que teniu sol·licitada una base superior a la mínima, teniu fins a data 30/9/2021 per posar o treure la revalorització automàtica (és a dir, que se us incrementi o no aquesta base amb el mateix percentatge en que s’incrementa la base màxima de cotització, compte que algun any s’ha incrementat fins a un 7%).

Si esteu interessats en modificar-la o si teniu interès en fer estudis sobre la vostra vida laboral, impacte del canvi de bases en les prestacions, especialment en la jubilació, etc, poseu-vos en contacte amb el nostre departament laboral.

 

PREVISIÓ DE CANVIS EN EL SISTEMA DE COTITZACIÓ DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS:

Com ja us hem anat comentat en els darrers anys, s’està estudiant un nou sistema de cotització pels treballadors autònoms per tal de què cotitzin pels rendiments nets, o sigui d’alguna forma anar assimilant aquest règim al règim general. Sembla que aquesta mesura la volen fer efectiva a partir de l’any 2022.

S’estan negociant les condicions d’aquest nou sistema de cotització amb els diferents agents socials però de moment encara hi ha moltes incògnites de com afectarà als treballadors d’aquest règim.

La nostra opinió al respecte es que no serà una bona notícia pel col·lectiu, ja que es deixarà de tenir el marge de maniobra que fins ara es tenia en aquest règim per cotitzar més o menys en funció de la decisió individual de cada autònom.

Tant aviat tinguem noticies certes sobre aquest tema us informarem.  

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el departament laboral.

Departament Laboral