Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Registre d'igualtat protocols d'assetjament

Maig 2021

REGISTRE D’IGUALTAT PROTOCOLS D’ASSETJAMENT

REGISTRE D’IGUALTAT

Com ja us vam avançar a la circular del mes de gener, a l’octubre va sortir publicat el  Reial decret 902/2020 que estableix mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, que ha entrat en vigor el 14 d'abril de 2021.

En aquest sentit les empreses i els convenis col·lectius hauran d'integrar i aplicar el principi de transparència retributiva, que té per objecte la identificació de discriminacions, en el seu cas, tant directes com indirectes, particularment les degudes a incorrectes valoracions de llocs de treball, la qual cosa concorre quan exercit un treball d'igual valor, es percebi una retribució inferior sense que aquesta diferència pugui justificar-se objectivament amb una finalitat legítima i sense que els mitjans per a aconseguir aquesta finalitat siguin adequats i necessaris.

El principi de transparència retributiva s'aplicarà, almenys, a través dels següents instruments:

  • els registres retributius,
  • l'auditoria retributiva,
  • el sistema de valoració de llocs de treball de la classificació professional continguda en l'empresa i en el conveni col·lectiu que fos aplicable
  • el dret d'informació de les persones treballadores.

El 15 d’abril el Ministeri de Treball i el Ministeri d’Igualtat, van publicar la guia per poder confeccionar el registre retributiu. Estem treballant per poder-vos oferir aquest servei des del nostre programa informàtoc com a cpmplement a la confecció de nòmines, ja que disposem de totes les dades per poder fer-ho. Estigueu atents a les circulars.

PROTOCOLS D’ASSETJAMENT

Us recordem. l’obligació de totes les empreses de tenir un protocol per a la prevenció de l’assetjament confeccionat i implantat a l’empresa i informar a tots els treballadors.

El fet de no tenir-lo implantat pot comportar conseqüències administratives (sanció de la Inspecció de Treball), civils (pagament d’indemnitzacions), laborals o fins i tot penals. La Inspecció de Treball ja ha començat a fer control sobre el compliment d’aquesta obligació.

Ens estem posant en contacte amb totes les empreses per si volen que el confeccionem i implantem nosaltres, en cas d’estar-hi interessats podeu sol·licitar-ho al departament laboral.

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el departament laboral.

Departament Laboral